Log in op uw account
E-mailadres
Wachtwoord  (vergeten)

Help

Heeft u een vraag? Kijk hieronder bij veelgestelde vragen. Wordt uw vraag niet beantwoord? Neem dan contact op met CTO-Logo.

Veelgestelde vragen

CTO-Logo erkend door Zilveren Kruis

- Ik teken het basiscontract met Zilveren Kruis. Mag ik het KEO met CTO-Logo doen?

CTO-Logo is door Zilveren Kruis erkend als meetbureau en kan voor u in 2016 en 2017 het KEO uitvoeren. ZilverenKruis heeft dit op de nieuwspagina bevestigd.

- 1 November 2016 is voorbij en ik wil toch een Zilveren Kruis basiscontract afsluiten met CTO-Logo als KEO leverancier, kan dat?

Zilveren Kruis heeft 1 november vermeld als uiterste datum voor het afsluiten van een contract. Wilt u toch een basiscontract met KEO? Doe dan navraag bij Zilveren Kruis. Bij CTO-Logo kunt u op elk gewenst moment een contract afsluiten.

- Ik maak al gebruik van CTO-Logo, maar teken het basiscontract met Zilveren Kruis voor 2017. Wat moet ik doen?

Sluit een nieuwe overeenkomst met CTO-Logo. Zilveren Kruis verplicht logopedisten om gebruik te maken van een door haar erkende vragenlijst. Deze wijkt af van de NVLF-vragenlijsten en de CTO-Logo vragenlijst en daarom moet er een nieuw onderzoek worden gestart. Aan dit nieuwe onderzoek zijn kosten verbonden. Kijk voor prijzen op de Prijs-pagina.

- Ik heb een overeenkomst met CTO-Logo voor 2017, en nu?

Heeft u een (nieuwe) overeenkomst met CTO-Logo gesloten voor 2017? Dan voert CTO-Logo per 1-1-2017 het KEO voor u uit. U krijgt hierover medio december 2016 bericht. Vanaf 1-1-2017 dient u al uw clienten bij CTO-Logo aan te melden ten behoeve van het Zilveren Kruis KEO. Uw eventueel nog lopende onderzoeken stoppen daardoor feitelijk per 31-12-2016.

- Kan ik met de Zilveren Kruis vragenlijst ook cliënten bevragen die niet bij Zilveren Kruis verzekerd zijn?

Ja, u kunt al uw cliënten met dezelfde vragenlijst bevragen.

Klanttevredenheid, patiënttevredenheid of cliënttevredenheid?

- Waarom heeft CTO-Logo gekozen voor cliënttevredenheidsonderzoek en niet voor patiënttevredenheidsonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek logopedie?

Er is gekozen voor gebruik van het woord ‘cliënt’ in plaats van ‘klant’ op basis van informatie van de Nederlandse Taalunie. De Nederlandse Taalunie stelt: “Iemand die gebruik maakt van de diensten van een advocaat, notaris, therapeut of een andere dienstverlener, noemen we een cliënt. Klanten doen aankopen bij winkeliers, ambachtslieden en fabrikanten.” In het Beroepsprofiel logopedist (NVLF, 2003) wordt bovendien het woord ‘cliënt’ geprefereerd boven ‘patiënt’ en ‘zorggebruiker’.

CTO-Logo algemeen

- Wat kost CTO-Logo?

Prijsinformatie kunt u vinden op de prijspagina.

- Hoeveel cliënten kan ik bevragen met CTO-Logo?

In 1 onderzoek kunt u maximaal 120 cliënten per jaar bevragen.

Aanbod NVLF

- Hoe kan ik gebruik maken van het NVLF aanbod?

Het aanbod van de NVLF is helaas verlopen.

- Zit ik er na het eerste (gratis) jaar aan vast?

Nee, het onderzoek stopt automatisch nadat u een jaar gebruik gemaakt heeft van CTO-Logo. U krijgt bericht wanneer uw onderzoek (bijna) is afgelopen.

- Wij werken met meerdere logopedisten in 1 praktijk. Moet ik nu voor iedere medewerker een onderzoek starten? Of kan ik er ook 1 doen voor de hele praktijk?

Het is verstandig om voor elke medewerker een eigen onderzoek te starten. Iedereen krijgt dan feedback op zijn eigen functioneren en u kunt onderling met elkaar vergelijken. Indien gewenst kunt u alle afzonderlijke resultaten samenvoegen tot een overall praktijkresultaat. U kunt achteraf wel resultaten samenvoegen, maar niet splitsen.

- Wat doet NVLF met mijn resultaten?

Klik hier voor meer informatie over het aanbod van de NVLF.

Vragenlijsten

- Welke vragenlijsten kan ik kiezen?

U kunt kiezen uit de vragenlijst van CTO-Logo, de Zilveren Kruis vragenlijst of een van de vragenlijsten van de NVLF. Lees meer over de vragenlijsten.

- In welke talen zijn de vragenlijsten beschikbaar?

De vragenlijst van CTO-Logo is beschikbaar in het Nederlands en Engels. De cliënt kan tijdens het invullen switchen tussen de talen. De vragenlijsten van de NVLF en die van Zilveren Kruis zijn alleen in het Nederlands beschikbaar.

Aanmelden cliënten

- Wanneer kan ik cliënten het beste aanmelden voor deelname?

U kunt cliënten het beste aan het eind van de behandeling aanmelden. Er worden vragen gesteld over het resultaat. De cliënt kan deze vragen beter beantwoorden als de behandeling al (bijna) is afgerond. U kunt de vragenlijst ook aanbieden voorafgaand aan een lange therapiepauze.

- Tot hoever terug kan ik cliënten aanmelden?

De richtlijn van Zorginstituut Nederland stelt dat u voor een goede respons de vragenlijst tot uiterlijk 6 weken na het afronden van de behandeling kunt aanbieden.

- Kan ik ook cliënten aanleveren via mijn administratiesoftware?

Ja, CTO-Logo is gekoppeld aan verschillende administratiepakketten. Klik hier voor actuele informatie over de koppelingen.

- Kan ik de vragenlijst ook printen en deze meegeven aan cliënten die geen internet / e-mailadres hebben?

Ja, u kunt cliënten zonder internet een papieren vragenlijst overhandigen. Let op! De papieren uitvoering van de vragenlijst is niet inbegrepen in de prijs van CTO-Logo. Per papieren vragenlijst die wij voor u verwerken, betaalt u 8,50 euro. Deze extra kosten worden periodiek met u verrekend. Voordat u een vragenlijst kunt printen, moet u akkoord gaan met de extra kosten. U kunt dus nooit voor onvoorziene kosten komen te staan. 

Privacy

- Hoe zit het met de privacy van mijzelf en mijn cliënten?

CTO-Logo is beoordeeld door het CIIO. Dit is de certificerende instantie die controleert of CTO-Logo haar werkzaamheden conform CQ-i richtlijnen verricht. Op 31 oktober 2014 zijn wij door het CIIO geaccrediteerd. Het certificaat van het CIIO garandeert een veilige verwerking van persoonsgegevens en resultaten. Uw onderzoek is bij CTO-Logo in goede handen.

Rapportage

- Hoe kan ik mijn resultaat inzien? Sturen jullie mij een overzicht? Hoe vaak?

U kunt via uw account uw onderzoek monitoren en de resultaten inzien. U kunt uw eindresultaat inzien vanaf 10 ingevulde enquêtes. Dit is een veiligheidsmarge in verband met het beschermen van de privacy van uw cliënten. Als u eenmaal 10 respondenten heeft, dan kunt u op elk gewenst moment het eindresultaat inzien en downloaden als PDF. CTO-Logo verstuurt geen e-mails met overzichten van resultaten.

- Hoeveel cliënten moet ik bevragen om punten te verdienen voor mijn kwaliteitsregistratie?

In het stappenplan patiënttevredenheidsonderzoek van de NVLF wordt gesteld dat er minimaal 20 respondenten nodig zijn. De NVLF licht dit toe:
"Het aantal van minimaal 20 respondenten is een indicatie. Minder respondenten komt de betrouwbaarheid van de uitslag niet ten goede, maar bij een kleine eenmanspraktijk kan dit juist een heel erg hoog aantal zijn. Zoals in de toelichting ook vermeld zijn absolute aantallen natuurlijk ook sterk afhankelijk van de grootte van een praktijk. Het gaat er om dat het onderzoek een representatief beeld geeft van de ervaringen van patiënten in een praktijk. Dat representatieve beeld kan niet opgesteld aan de hand van de bevindingen van enkele patiënten. Vandaar dat er een getal '20' is genoemd. Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) controleert niet actief of inderdaad 20 respondenten hebben meegewerkt. Maar indien het aantal ondervraagden substantieel daarvan afwijkt kan dit natuurlijk wel tot vragen van KP leiden."

- Aan welke eisen moet het verslag voldoen?

Antwoord van het Kwaliteitsregister Paramedici:
"In het verslag geeft u naast de opzet en resultaten, ook de reflectie op de resultaten weer en de daar uit volgende doelstellingen. Wat zijn mijn verbeterpunten? Hoe wil ik deze bereiken? Of hoe kan ik mijn standaard vasthouden? Juist als blijkt dat u ‘slecht’ scoort, is de reflectie en opstellen van verbeterdoelen des te belangrijker."

- Wat gebeurt er als ik slecht gescoord heb? Wat doet het Kwaliteitsregister met mijn onderzoeksrapport?

Antwoord van de NVLF: "Het Kwaliteitsregister Paramedici rekent logopedisten niet af op slechte scores in de enquêtes. Ook wordt dit niet aan ons of zorgverzekeraars of andere instanties doorgespeeld. Het doel van deze activiteit is juist dat logopedisten beter op de hoogte zijn van wat leeft onder hun patiënten en als gevolg daarvan zelf de kwaliteit van hun praktijk kunnen verbeteren, niet om slechte scores door te geven aan andere instanties."

Voor meer informatie over het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek verwijzen wij naar het stappenplan van de NVLF. Dit kunt u vinden op het roze gedeelte van de website van de NVLF.

CTO-Logo en zorgverzekaars

- Is CTO-Logo goedgekeurd door Zilveren Kruis?

Ja, CTO-Logo is erkend door Zilveren Kruis. Heeft u het basiscontract met Zilveren Kruis getekend, dan kan CTO-Logo uw KEO uitvoeren.

- Is CTO-Logo goedgekeurd door de andere zorgverzekeraars?

Op dit moment vereisen de andere zorgverzekeraars van de logopedist dat deze geregistreerd is in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om geregistreerd te zijn moet u binnen 5 jaar o.a. een voorgeschreven (minimum) aantal punten verdienen in verschillende categorieën. Een van de activiteiten die u kunt ondernemen voor punten voor uw kwaliteitsregistratie is het uitvoeren van een patiënttevredenheidsonderzoek (Kwaliteitscriteria 2010-2015).

Er zijn door het Kwaliteitsregister Paramedici geen eisen gesteld aan de manier waarop u een patiënttevredenheidsonderzoek uitvoert. Maak het uzelf gemakkelijk en gebruik CTO-Logo voor uw cliënttevredenheidsonderzoek. Zo verdient u eenvoudig minimaal 10 punten voor uw kwaliteitsregistratie.

Referenties

"Van het cliënttevredenheidsonderzoek maak ik dankbaar gebruik. Het verrast me hoe leuk het is om..." Lees meer

En ook:

Het NVLF Testpanel over CTO-Logo

Handleiding KEO

De NVLF heeft een handleiding voor het KEO opgesteld: Toelichting Meten Klantervaringen. U vindt de handleiding op de website van NVLF.

Handige Links

Word vrienden met CTO-Logo op facebook Volg ons op twitter

Website Security Test